MINERÁLY MEDI

Minerál (nerast) je prvok alebo chemická zlúčenina, ktorá je za normálnych podmienok kryštalická, prirodzene sa vyskytuje v prírode,  má rovnorodé chemické zloženie (môže sa však v rámci istých medzí meniť) a má rovnorodé fyzikálne vlastnosti v ľubovoľnej časti.   Slovensko patrilo vďaka veľkému množstvu hydrotermálnych žíl a ich pestrému minerálnemu zloženiu k centrám baníctva v Európe aj …

Deň Zeme už tradične oslavujeme 22. apríla.

Sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, kedy oslavujeme príchod jari.  V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Svojimi aktivitami výrazne zasahujeme do toho, ako vyzerá príroda a svet okolo nás. Meníme štruktúru …

Dnes si pripomíname Svetový deň vody

Tento deň bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro.   Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám,  ktoré podporia informovanosť …

Pokúsime sa o zápis do Knihy slovenských rekordov!

Envi-CARE GR s.r.o. má namierené do Knihy slovenských rekordov Veľmi sa tešíme pozvaniu OZ Psičkári, ktorí nás pozvali na Zvolenské korzo so zvieratami. Veľmi radi sa ho dňa 6.6.2021 na Zvolenskom námestí SNP zúčastníme. Prezradíme vám viac o domácom kompostovaní za pomoci kalifornských dážďoviek a s vašou pomocou sa pokúsime o zápis do Knihy slovenských rekordov. Tešíme sa na …

DEŇ ZEME

Deň Zeme už tradične oslavujeme 22. apríla. Sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, kedy oslavujeme príchod jari.  V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Svojimi aktivitami výrazne zasahujeme do toho, ako vyzerá …

Zálohovanie nápojových obalov

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje Základné informácie: zákon zavádza zálohový systém jednorazových obalov na nápoje z plastu, ktorými sú fľaše a jednorazových obalov na nápoje z kovu, ktorými sú plechovky (ďalej aj ako „zálohované obaly”) zákon upravuje najmä – povinnosti výrobcov a distribútorov obalov, postavenie a úlohy správcu zálohového systému, pôsobnosť orgánov štátnej …

ZÁKAZ UVÁDZANIA NIEKTORÝCH JEDNORAZOVÝCH VÝROBKOV Z PLASTU NA TRH SR

V parlamente SR bola dňa 27.11.2019 schválená novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „novela zákona“). Novela zákona bola dňa 27.12.2019 publikovaná v Zbierke zákonov SR pod číslom 460/2019 Z. z. Novela zákona okrem iného prináša aj zákaz uvádzania niektorých jednorazových výrobkov z plastu  na trh SR. Táto …