Blog

DEŇ ZEME

Deň Zeme už tradične oslavujeme 22. apríla. Sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, kedy oslavujeme príchod

Read More »

Zálohovanie nápojových obalov

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje Základné informácie: zákon zavádza zálohový systém jednorazových obalov na nápoje z plastu, ktorými sú fľaše a jednorazových obalov

Read More »
Facebook Instagram