Spracovanie dokumentácie v oblasti životného prostredia

Poskytovanie trvalého servisu pre klientov formou "OUTSOURCINGU"

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Zavádzanie manažérskych systémov

Audity