Environmentálna starostlivosť a poradenstvo

Poskytovanie trvalého servisu pre klientov formou "OUTSOURCINGU"

Zavádzanie manažérskych systémov v oblasti environmentu

Audity

Enviromentálny inžiniering

Enviromentálne poradenstvo