Environmentálne komunity

Životné prostredie nie je len o zvieratách a rastlinách, ľudia sú jednoducho súčasťou životného prostredia (ekosystému). Preto každý človek na Zemi má právo na čistú vodu, pôdu a čistý vzduch a nikto nemá právo svojvoľne ničiť životné prostredie a jeho okolie. Veď napokon nič nie je dôležitejšie pre život na Zemi, než mať udržateľný prístup k čistému vzduchu, potravinám, vody a ďalších zdrojov, ktoré ekosystémy poskytujú. Environmentálne komunity sú aj o sociálnej transformácii smerujúcej k uspokojovaniu základných ľudských potrieb a zvyšovania kvality života – ekonomickej stránky, zdravotnej starostlivosti, bývania, ľudských práv, ochrany životného prostredia a demokracie. Základným a prvoradým cieľom environmentálnej komunity je presun a otvorenosť smerom k novým typom sociálnych praktík, akým sú materiálne zabezpečenie a starostlivosť o životné prostredie, a ako spôsob dať viac vecne a zreteľnejšie význam ľudským právam. Komunity by mali v ďalšom zahrňovať tie kultúrne normy a hodnoty, pravidlá, predpisy, správanie politiky a rozhodnutia, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj, aby ľudia mohli pracovať s istotou, že ich životné prostredie je v bezpečí.