Environmentálna starostlivosť a poradenstvo

  • Spracovanie dokumentácie v oblasti životného prostredia
  • Poskytovanie trvalého servisu pre klientov formou "OUTSOURCINGU"
  • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  • Zavádzanie manažérskych systémov
  • Iné služby – audity