O nás - informácie o nás

Envi-CARE GR - Komplexné environmentálne poradenstvo pre vašu spoločnosť

Spoločnosť Envi-CARE GR, s.r.o. poskytuje odborné poradenstvo v oblasti životného prostredia.

Prioritou je odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, environmentálnych manažerských systémov podľa ISO 14001. V rámci environmentálneho poradenstva ponúkame komplexné služby od zadania až po ukončenie celého procesu.

Environmentálny audit a audit podľa ISO 14001
Zhodnotenie stavu a súladu podniku s environmentálnou legislatívou, analýza rizík, návrh opatrení, tvorba dokumentácie a implementácia auditu. Naši vyškolení pracovníci vykonajú prípravu a implementáciu environmentálnych manažérskych systémov podľa ISO 14001, ISO 9001. Spoločnosť zabezpečí a vykoná interné audity a externé audit podľa ISO 14001.

Splnomocnený zástupca
Na základe splnomocnenia zodpovedá splnomocnený zástupca za plnenie všetkých povinností výrobcu, ktorý nemá sídlo v SR podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a pri tom koná vo vlastnom mene.

Hodnotenie doveryhodnosti

Certifikát 2016

Hodnotenie dôveryhodnosti

Zobraziť
Report

Envicare report

Report

Zobraziť
Dôveryhodná firma 2016

Certifikát dôveryhodná firma

Dôveryhodná firma 2016

Zobraziť
Certifikát ISO-9001

Certifikát ISO-9001

Quality management system

Zobraziť
Certifikát ISO-14001

Certifikát ISO-14001

Environmental management system

Zobraziť
Publikácia v časopise kvalita

Časopis kvalita

Publikácia v časopise kvalita.

Zobraziť
Radoslav Gont

Mgr. Radoslav Gont
Konateľ

Som prírodovedec - environmentalista a s týmto odborom som úzko spojený od r. 2009. Bavia ma výzvy, som spoľahlivý a dokážem sa flexibilne prispôsobiť novým okolnostiam. Vo firme je mojou oblasťou splnomocnený zástupca, odborná príprava v oblasti auditu, enviro poradenstvo a komunity.

Jan Gont

Ing. Ján Gont
Konateľ

Som technik - energetik, ktorý sa v tejto oblasti aktívne pohybuje už 40 rokov. Oceňujem spolahlivosť, dochvíľnosť, cieľavedomosť, ale aj komunikačné schopnosti. Vo firme je mojou oblasťou legislatíva, bioplynové stanice, ale aj odborná príprava.